Saturday, October 22, 2011

Врабча

Село Врабча се намира в планината Гребен, гранична между България и Сърбия. Отстои на 70 км от София и на 10 км от Трън. Малък водопад и прекрасно място за разходка се намират вляво от пътя, непосредствено преди селото по пътя от Трън.
by Wikipedia (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B0) http://data.aad.gov.au/aadc/gaz/scar/display_name.cfm?gaz_id=136837 http://data.aad.gov.au/aadc/gaz/display_name.cfm?gaz_id=136875 http://www.panoramio.com/photo/41515445

No comments: